Huvitavaid fakte vasakukäeliste kohta

Uudised

Kontakt

RUS    

     

 

Millise protsendi elanikkonnast moodustavad vasakukäelised?

Kaua aega on arvatud, et iga kümnes inimene on vasakukäeline nind teadlaste arvates selle numbri kinnitamine pole kerge.Uuema aja uuringud ( enamasti väikelaste seas) on näidanud , et vasakukäelised moodustavad 12 kuni 15% elanikkonnast. Võimalik, et sellist protsendi suurenemist jälgitakse viimasel ajal sotsiaalse “ vasakpoolsuse” vastuvõtu poolest.

Samuti arvatakse, et vasakukäelisi poisse on pisut rohkem kui tüdrukuid ( protsent jaotub umbes üksteist üheksale). Mõned teadlased seostavad vasakukäelisust testosterooni tasemega, mis selgitaks sellist ebavõrdset sugude vahelist jaotumist.

Arvamus , et tüdrukuid on kergem ümber õpetada ei kannata kriitikat, kuna praeguseks on teada , et vasakukäelisus on osa füsioloogilisest ehitusest ja ei allu “ vabatahlikule valikule”

Millises vanuses on võimalik kindlaks teha, et laps on vasakukäeline?

Imikud kasutavad alguses mõlemat kätt võrdselt, valdavalt enne 7-9 kuu vanuseks saamist neil kindlaid eelistusi veel tekkinud ei ole. 18-ks elukuuks paljud lapsed kasutavad juba ühte kindlat kätt, kuid dominantsus ei pruugi olla välja kujunenud veel ka kolmandaks-neljandaks eluaastaks.

Mida varem lapse dominante käsi välja kujuneb, seda tugevam on ka tema eelistus sellele. Kui laps jätab valiku kõrvale, on võimalik, et ta kasutab mõelmat kätt võrdselt.

Enamik lapsi valivad siiski juba viiendaks eluaastaks käe millega kirjutada, kuigi on selgunud ka formeering ( valik), mis võib kesta üheksanda eluaastani.

Üsna oluline on lasta lapsel endal valida , kumba kätt ta kasutab. Isegi kui lapsel ei ole dominantne käsi välja kujunenud, tasub tema arengus tähele panna järgmist:

· Millist kätt kasutab laps mänguasjade haaramiseks.

· Millise käega ta tavaliselt sööb.

· Millise käega ta toitu segab ( vasakukäelised segavad vastupäeva).

· Millisega käega laps hambaid peseb ja juukseid kammib.

· Joonistades eelistab valdav osa vasakukäelistest alustada paremalt, liikudes suunaga vasakule.

· Mänguasju keerab vasakukäeline laps vastupäeva.

· Vasakukäeline laps püsib paremini tasakaalus vasakul jalal seistes.Riidesse pannes panevad nad meelsasti esimesena jala paremasse püksisäärde.

· Palli püüdmisel kasutatakse dominantset kätt ja silma, seega mitte iga kord ei ole võimalik kindlaks teha eelistatud kätt.

Kuidas vasakukäelisus kindlaks teha?

Üldjuhul tehakse vasakukäeline inimene kindlaks sellega , et ta kasutab kirjutamiseks vasakut kätt. Kuigi on ka selliseid kes oskavad kasutada mõelemat kätt, eelistades kasutada erinevaid käsi erinevate toimingute jaoks ( segunenud käsi).

Teadlased teevad vasakukäelised kindlaks järgmiste kriteeriumite järgi:

Kirjutavad vasaku käega.

Eelistavad vasakut kätt suurema osa toimingute jaoks.

Vasak käsi osutub tugevamaks ja oskuslikumaks.

Eelistatumaks muutuvad samuti jalg, silm ja kõrv. Suur osa vasakukäelisi on saavutanud edu sellistel spordialadel nagu: tennis, kriket, golf. Just seal on oluline väga hea koordinatsioon nii kätel kui ka silmadel. Eriti edukateks peetakse vasakukäelisi vehklemises.

Huvitav, et on ka sportlasi, kes eelistavad sporti tehes kasutada vasakut kätt, aga kirjutades paremat. Võimalik seepärast, et eelistus on ristipidi silmale.

Mis on ristipidi nägemise eelistus?

Dominantne käsi koosluses parema silmaga ja/ või jalaga võib esile kutsuda mõningased raskused koordinatsiooniga ja halvendada resultaati erinevates spordialades ( nt. tennis) – kuid teisest küljest võib jällegi tugev olla nii jooksmises kui ka võimlemises. Väikelapsed näevad ristipidiselt seni kuni pole välja kujunuenud dominantne käsi.

Tuleb mainida, et domineeriv pool nagu ka ristipidi nägemine ei osutu põhjusteks, mis tekitaksid lapsel arengupeetusi, kuigi jälgitakse erinevaid kasvuprobleeme.

Mis põhjustab vasakukäelisust?

On palju teooriaid ja oletusi vasakukäelisuse suhtes, kuid täpset vastust pole siiani leitud.

Oletatakse, et vasakukäelisi on kahte tüüpi:

Pealesunnitud vasakukäelisus – tähendab, et tegelikult pidi lapsest saama paremakäeline, aga mingi kahjustuse tõttu vasakus ajupoolkeras toimus vahetus parema poolkera vastu. Paljudel juhtudel on sellistel inimestel ka muid probleeme , nende hulgas arengupeetus.

Loomulik vasakukäelisus – praegu toimub geeniuuring, mis siis ikkagi põhjustab vasakpoolsust. Kui mõlemad vanemad on paremakäelised, on keskmiselt 9% lastest vasakukäelised ning kui üks vanematest on vasaku- ja teine paremakäeline, esineb vasakukäelisust umbes 19%. Aga kui mõlemad vanemad on paremakäelised on tõenäosus, et sünnib vasakukäeline 26%.

Kuidas tehakse kindlaks kumb pool domineerib?

Domineeriv käsi tehakse kindlaks domineeriva ajupoolkeraga. Vasak pool kontrollib paremat kätt ja vastupidi.

Kumbki ajupoolkera täidab oma ülesandeid, funktsioone. Vasak vastutab keele ja analüütiliste oskuste eest, sel ajal kui parem juhib emotsioonide vastuvõtmist.

Ajupoolkerad on seotud omavahel miljonite närviotstega.

Kuna ajupoolkerad on tihedalt omavahel seotud, ei saa öelda et paremakäelistel on parem analüütiline mõtlemisvõime ja vasakukäelised on näiteks paremad näitlejad.

Seega võivad nende mõtteviisid olla erinevad. Näiteks oletatakse, et vasakukäelised visualiseerivad analüütilisi probleeme – selle teadmine on abiks vasakukäeliste laste õpetajatele.

Kas vasakukäelisust peaks hakkama ümber muutma?

Vastus on lühike — ei! Dominantne käsi kujuneb välja tänu ajupoolsele juhtimisele, mille tõttu peavad nad töötama koos. Kui sundida vasakukäelist last midagi parema käega tegema, tähendab see seda, et ta peab kasutama nõrgemat ja vähem koordineeritud kätt, mis teeb ka liigutused kohmakamaks ja väsitab kiiremini.

Isegi kui õpetada vasakukäeline laps täitma teatud ülesandeid parema käega, jääb ta ikkagi paljude teiste toimingute jaoks vasakukäeliseks – vasakpoolsus on siiski organismi füüsiline võime, mitte harjumus.

Aja möödudes õpib vasakukäeline laps toime tulema paremakäeliste maailmas ning saavutab edu – eriti spordis, muusikas ja kunstis.

Õnneks tänapäeval kohtab harva õpetajaid, kes püüavad lapsi ümber õpetada.

Tänapäeval on suur osa inimesi mõistnud, et sundusel pole mõtet, pigem võib see lapse arengut halvemuse suunas mõjutada.

Kuidas ise paremakäelisena lapsele igapäevatoiminguid õpetada?

Õpetades kinganööride sidumist või ka näiteks mingit käsitööd, on targem istuda lapsega vastakuti, mitte tema kõrval, kuna siis näeb laps tegevust automaatselt peegelpildis ning tal on seda lihtsam imiteerida.

Kas kahvlid ja noad tuleks paigutada teisiti?

Enamasti pole see vajalik, kuna paljud vasakukäelised hoiavad kahvlit vasakus käes ja nuga paremas. Mõned inimesed vahetavad neid – nende jaoks on toodetud spetsiaalsed vasakukäeliste noad. Lusikat ja hiina pulki hoiavad vasakukäelised vasakus käes ja mõnikord haaravad eksikombel oma vasakul istuva lauanaabri pokaali.

Kas lapsel võib vasakukäelisuse tõttu koolis probleeme tulla?

Vasakukäelisus võib avalduda mitmeti ja kuigi enamikul vasakukäelistest probleeme ei esine, on ka üksikuid juhtumeid, kus laps tõesti abi vajab.

Siis võivad aidata mõningad detailid:

- Lõikamiseks oleks mõttekas kasutada spetsiaalselt vasakukäelistele mõeldud kääre.

- Hea oleks, kui paremakäeline laps istub pingis paremal ja vasakukäeline vasakul, sest niimoodi ei põrka nad küünarnukkidega pidevalt kokku. Samuti ei peaks rõhutama vasakukäelisust kui mingit erilist nähtust, et lapsed end ebamugavalt ei hakkaks tundma.

- Klassiruumi paigutuses peaks arvestama nii vasaku- kui paremakäeliste lastega. Vasakukäelistele sobib üldjuhul rohkem ruumis paremal pool istumine.

Minu laps kirjutab tagurpidi — on see normaalne?

Vasakukäelistel on kalduvus alustada kirjutamist paremast äärest, liikudes pliiatsiga edasi vasakule — neile lihtsalt tundub see variant lihtsam ja loomulikum. Nii mõnedki vasakukäelised lapsed oskavad kirjutada ka tagurpidi ehk peegelpildis. Siinkohal on oluline lapsele näidata kuidas kirjutada või lugeda vasakult paemale, et ei kaoks isu õppimise jäerele.

Vasakukäelistel on tihtipeale ebamugav kirjutada. Kuidas sellele probleemile kaasa aidata?

Võtmeks sellele küsimusel on käe õige asend. See on küülalt suur probleem , mis on põhjalikult kirjeldatud spetsiaalsetes raamatutes ja artiklites. Siinkohal võib ära märkida ka spetsiaalsed kirjutusvahendid, mis aitavad õigesti kirjutada. Oluline on meeles pidada, et vasakukäelist last ei tohi sellepärast noomida, vaid tuleb rahulikult ta ümber õpetada, et ei kaoks isu kirjutamise järele.


 

 

 

 

2006-copyright© videoplace